BENELLI & EMANUEL dwie firmy... i wszyscy wygrywają!!

pressa meccanica

Odrodzenie położonych u podnóża Alp firm  Benelli i Emanuel, to dla ich pracowników konkretne pomysły, pragmatyczne cele i determinacja w pokonywaniu przeszkód dzielących ich od sukcesu. Kiedy takie postawy i przekonania tworzą filozofię  firmy, przedsiębiorczość kwitnie.

Ten duch przedsiębiorczości  sprawił, że Benelli i Emanuel osiągnęły sukces w branży.  Bez upartej determinacji  i  strategii elastycznej lecz  niezmiennie ukierunkowanej na osiągnięcie wyznaczonych celów  nie udałoby się wywalczyć miejsca na rynku krajowym i zagranicznym, stworzyć korzystnego wizerunku, być na bieżąco z najnowszymi  technologiami produkcji i z oczekiwaniami klientów.

Tak zaczyna się  najnowsza historia firmy Benelli  & Manuel Presse, na którą składają  się coraz lepsze jakościowo produkty, wzrost udziału w rynku, stopniowe wzmacnianie marki, ekspansja eksportu, ciągła innowacja i poszerzania gamy oferowanych pras.

Determinacja, dynamizm  i uznana solidność pozwalają Benelli & Manuel Presse, odnosić sukcesy na rynku obrabiarek wyspecjalizowanych w w formowaniu blachy

Benelli Presse - Emanuel Presse

Misja

Teraźniejszość i przyszłość są zwierciadłem przeszłości, przeszłość jest śladem nowej strategii i innowacji marek  BENELLI & EMANUEL.

Siłą naszej firmy jest nowy system zarządzania zamówieniami, od fazy inżynierii  po uruchomienie maszyn u klienta.

Znak jakości

certificazioni
garanzia qualità

Certyfikaty

Certificazione ICM
Certificazione IQNet
Share by: