Prasy mechaniczne używane

Benelli Spa może liczyć na współpracę wyspecjalizowanego personelu, posiadającego kompetencje do przeglądu, przekształceń i certyfikacji  każdego typu prasy  z zachowaniem niezawodności, solidności, precyzji obróbki z zastosowaniem elektronicznej kontroli prędkości i mocy.

Firma oferuje wyłącznie bezpieczny i gwarantowany sprzęt : toopłacalną alternatywę dla zakupu nowej maszyny, zapewniającą takie same gwarancje i niezawodność. Po przeglądzie i odnowieniu przez wykwalifikowanego technika używane prasy, poddaje się wszelkim kontrolom jakości bezpieczeństwa wymaganym przez obowiązujące przepisy europejskie.

Dostępne maszyny

Prasy transferowe

Share by: