Projektowanie i realizacja nowych pras

Prasy BENELLI & Emanuel odgrywają  fundamentalną rolę w produkcji  maszyn  do profilowania blachy. Technologia oraz powszechne  wykorzystanie nowoczesnego sprzętu  zaowocowały na przestrzeni lat realizacją znacznej liczby maszyn. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań  mechanicznych, strukturalnych i systemowych  oraz wnikliwa analiza nowych technologii pozwala osiągnąć najlepsze proporcje opłacalności produkcji  i popytu.

Presse nuove
Presse nuove

Inżynieria

attività di progettazione sono svolte da ingegneri e tecnici altamente qualificati avvalendosi degli strumenti software più evoluti nel campo della meccanica. Le applicazioni informatiche installate per la progettazione dei componenti consentono di creare modelli parametrici 3D e di effettuare, in modo associativo, l’analisi dinamica ed i calcoli di verifica strutturale su ogni singola parte. Per le cinematiche più complesse, appositi software mettono a disposizione simulazioni e, nel caso dei componenti più critici, il calcolo col metodo degli elementi finiti.

Projektowanie i wymiarowanie naszych pras odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem sztywności i odkształcania, a zwłaszcza  wyginania podstawy i głowicy, w celu zminimalizowania wysiłku strukturalnego i zapewnienia wymaganej precyzji wykonania.

Projektowaniem zajmują się  wysoko wykwalifikowani inżynierowie i technice z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych narzędzi programistycznych w dziedzinie mechaniki. Aplikacje zastosowane do projektowania komponentów umożliwiają tworzenie parametrycznych modeli trójwymiarowych w połączeniu z analizą dynamiczną i obliczeniami weryfikującymi konstrukcji każdego elementu. W przypadku najbardziej złożonych mechanizmów specjalne oprogramowanie zapewnia symulacje, a w przypadku najistotniejszych komponentów obliczenie metodą elementów skończonych.

Progettazione nuove presse
Costruzione presse
Presse su disegno
Presse personalizzate
Share by: